Huoltokäynnin sisältö

Vesikate

 • Irtonaisten roskien poisto katteelta
 • Mekaanisten vaurioiden tarkastus

Läpiviennit

 • Mekaanisten vaurioiden tarkastus

Turvavarusteet

 • Toiminnan tarkastus

Suojapellitykset

 • Mekaanisten vaurioiden tarkastus

Vesikourut

 • Vesikourujen puhdistus
 • Mekaanisten vaurioiden tarkastus

Syöksytorvet

 • Saumojen tarkastus
 • Mekaanisten vaurioiden tarkastus

Yläpohja

 • Mahdollisten vuotojen havainnointi
 • Yläpohjatilojen tarkastus suoritetaan, jos tiloihin pääsy
 • Tuuletuksen tarkastus

Raportointi

 • Huoltokäyntien kuvallinen raportointi
 • Havaituista ongelmista toimenpide-ehdotus/tarjous